Opdater Google Analytics indstillinger

Her kan du ændre dine indstillinger for Google Analytics. Tryk på den grønne, hvis det er ok, at vi aktiverer Google Analytics, og tryk på den røde knap, hvis du ikke ønsker, at vi aktiverer Google Analytics. Vi bruger Google Analytics til at indsamle data om, hvordan vores besøgende bruger hjemmesiden, så vi kan blive ved med at forbedre hjemmesiden og brugeroplevelsen.

Kunstnermoms

Der er et særligt sæt regler for moms i forbindelse med førstegangssalg af kunstneres kunstgenstande (gælder også kunstnerens arvinger - så længe der er tale om førstegangssalg). Reglen er, at der kun beregnes moms af 20% af afgiftsgrundlaget (salgsprisen) i stedet for det fulde beløb.
I denne artikel kan du læse mere om reglerne og se vores beregningseksempel. Se desuden vores vejledning Hvordan opretter jeg en kvittering med kunstnermoms på kvitteringsblok.dk?

Hvilke kunstgenstande er omfattet

I grove træk drejer det sig om følgende genstande, hvor kunstnermoms kan anvendes:

  • Malerier, kollager, tegninger og pasteller og lign., der af kunstneren udelukkende er udført i hånden.
  • Originale stik, tryk og litografier.
  • Skulpturer udført af kunstneren selv, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer.
  • Tapisserier og vægtekstiler udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver.
  • Keramiske unika, udført i hånden af kunstneren og signeret af denne.
  • Emaljearbejder på kobber, udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer.
Se i øvrigt Momsloven §69 stk. 4 for en uddybelse af ovenstående.

Beregningseksempel

Reduceret momsgrundlag ved førstegangssalg af kunstgenstande

Ifølge Momsloven §30 stk. 3 kan kunstnere eller disses arvinger ved førstegangssalg af egne kunstgenstande afregne moms på et reduceret beregningsgrundlag, nemlig 20% af salgsprisen uden moms.

Her kommer et lille eksempel på et maleri med en salgspris uden moms på kr. 1.000:

  • Maleriets pris uden moms er kr. 1.000
  • Det momspligtige beløb er 20% af kr. 1000, hvilket giver kr. 200
  • 25% moms beregnet af de 20% af salgsprisen (25% af kr. 200) giver kr. 50
På baggrund af ovenstående får vi følgende:
Salgspris uden moms kr. 1000,00
Moms kr. 50,00
Total kr. 1050,00

Medvirken af galleri

Reglerne for reduceret momsgrundlag gælder også ved medvirken af galleri, så længe at galleriet udelukkende har formidlende rolle, fakturering sker gennem kunstneren selv, og eventuelle juridiske krav går direkte gennem kunstneren.

Derimod falder kommissionssalg ikke ind under reglerne for reduceret momsgrundlag, idet det juridiske ansvar her overgår til galleriet.

Udstedelse af kvittering eller faktura

Der skal i forbindelse med salg altid udstedes en faktura eller en kvittering, der lever op til reglerne for disse, og hvor momsbeløbets størrelse fremgår. På www.kvitteringsblok.dk kan du oprette en flerlinjet kvittering, der lever op til disse krav. Vi anbefaler dig at følge vores vejledning for oprettelse af kvittering med kunstnermoms, så du undgår at lave fejl i beregningen.

Husk, at en kvittering udstedes EFTER at du har modtaget betalingen for værket, så du skal sikre dig, at du har modtaget betaling, inden du udsteder kvitteringen.

Hvornår skal man momsregistreres

Som kunstner er man først er forpligtet til at lade sig momsregistrere, når salget af egne kunstgenstande for foregående kalenderår overstiger kr. 300.000. Man kan dog vælge at lade sig momsregistrere selvom omsætningen ikke overstiger beløbsgrænsen på kr. 300.000. Bemærk at du kun kan udstede en kvittering med kunstnermoms, hvis du er momsregistreret.

BEMÆRK: Ovenstående tekst er ikke udtømmende i forhold til love og regler i forbindelse med kunstnermoms. Vi henviser - foruden www.skat.dk's egen vejledning - til de i teksten anførte links for officielle vejledninger om kunstnermoms.